Fysiotherapie op psychosomatische basis

Fysiotherapeuten op psychosomatisch basis zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn, hyperventilatie, en chronische pijn, welke (deels) stress gerelateerd zijn. Ze beschikken over specifieke kennis en vaardigheden om dergelijke klachten te behandelen.

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. Naast medicamenteuze en psychotherapeutische interventies hoort tegenwoordig fysiotherapie op psychosomatische basis ook tot de mogelijkheden. Als PSFers kunnen wij het herstel van een verstoord evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid begeleiden, waarbij het lichamelijk functioneren het uitgangspunt blijft. Deze verstoring kan zich bijvoorbeeld uiten in hoofdpijn, hyperventilatie, chronische pijn, chronische vermoeidheid, spanningsklachten, paniekstoornissen en werkgerelateerde problematiek. In de afgelopen jaren is de psychosomatische fysiotherapie gegroeid naar een hoog niveau van deskundige beroepsuitoefening, door de inhoudelijke ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid en door bevordering van wetenschappelijk onderzoek. Het karakter van de problematiek rond psychosomatische klachten is complex en vraagt veelal om een goede samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, psychiater, bedrijfsarts, maatschappelijk werker en arbo-dienst(en). Vandaar dat wij u graag willen inlichten over onze mogelijkheden, zodat verwijzingen en samenwerking gericht kunnen verlopen.

Indicaties:

 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Paniekstoornis / hyperventilatie
 • Duizeligheid, hoofdpijn
 • (Chronische) onbegrepen pijnklachten
 • Stressgerelateerde maag- en buikklachten
 • Prikkelbaar, gejaagdheid, slecht slapen
 • Vermoeidheid, verlaagde weerstand
 • Werkstress
 • Burnout
 • Somatoforme stoornissen (DSM-IV)
 • Angststoornissen (DSM-IV)
 • Stemmingsstoornissen (DSM-IV)

Doelen:

 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem
 • Inzicht krijgen in de oorzaak en/of het in stand houden van de klacht
 • Verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording
 • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten (coping)
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lichamelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed worden
 • Opvoeren van belastbaarheid door gerichte en gradueel toenemende fysieke belasting

Middelen:

 • Ontspanningstherapie (adem- en ontspanningstherapie Van Dixhoorn, autogene training, progressieve relaxatie volgens Jacobson)
 • Communicatieve massage
 • Cognitief gedragsmatige gespreksbenadering (REBT: Rational Emotive Behavioural Therapy volgens Ellis)
 • Body awareness therapy (B-BAT)
 • Myofeedback
 • Gebruik van kernkwadranten (coping)
 • Blootleggen copingsstijlen en omvormen naar adequate copingsstijlen
 • Andere lichaamsbewustwordingsmethodes

Ga voor meer informatie naar

www.psychosomatischefysiotherapie.nl/