Oedeemtherapie en Lymfedrainage

Oedeemtherapie is een vrij nieuwe specialisatie binnen de fysiotherapie. Het wordt toegepast wanneer er sprake is van vochtophoping in het lichaam. Met behulp van massage, zwachtelen en tapen wordt deze aandoening behandeld.

Aandoeningen waarbij lymfedrainage zinvol kan zijn is op de eerste plaats primair lymfoedeem, waarbij er een afwijking in aanleg van het lymfestelsel is. Dit kan zowel op jonge als op latere leeftijd tot uiting komen. Primair lymfoedeem komt vaak tot uiting na een relatief mild trauma waarbij de zwelling blijft bestaan. De tweede steeds groter wordende groep is die met secundair lymfoedeem. Dit oedeem wordt veroorzaakt door obstructie, die kan ontstaan door chirurgie, bestraling en kanker. De kans op lymfoedeem bij chirurgie is 8-15 %, bij radiotherapie 0-2 %. Indien men zowel chirurgie als bestraling ondergaat is het risico op oedeem 22-33%. Ook de mensen met chronische veneuze insufficiëntie komen in aanmerking voor oedeemtherapie. Het doel is een betere klepsluiting in de venen en verbetering van de spierpomp. Uit praktijkervaring blijkt dat manuele lymfedrainage en oedeemtherapie meerwaarde kunnen hebben in wondgenezing na chirurgie en traumata.

Indicaties:

 • Primair oedeem
 • Secundair oedeem
 • Chronische veneuze insuffucientie
 • Oedeem na chirurgie, fracturen en andere traumata

Doelen:

 • Voorlichting ten aanzien van ontstaanswijze van oedeem
 • Vermindering van zwelling
 • Normalisering mobiliteit
 • Pijndemping
 • Aanmeten van therapeutisch elastische kous
 • Leren aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kous
 • Versnellen genezingsproces na chirurgie en traumata

Middelen:

 • Voorlichting
 • Oefentherapie
 • Ademtherapie
 • Manuele lymfedrainage
 • Klassieke massage
 • Bindweefselmassage
 • Compressie
 • Oedeemtechnieken
 • Bandageren
 • Lymfetaping volgens medical taping concept
 • Therapeutisch elastische kous